Czy uda nam się wygrać przetarg?

Przetargi pomorskie ogłaszane są w lokalnych gazetach, Internecie i na stronach podmiotów organizujących taki przetarg (http://www.pressinfo.pl/search/apachesolr_search/?filters=type%3Atender%20sim_cck_field_d_voivodship2%3A11). W tym przypadku, celem tak dużego nagłośnienia organizacji przetargu jest dotarcie z tą informacją do jak największej liczby podmiotów zainteresowaniem wzięcia w nim udziału. Gwarantuje to bowiem otrzymanie wielu ofert, spośród których można wyłonić tą najlepszą.

Cena czy inne kryteria?

Organizator przetargu zobowiązany jest do tego, by w swoim ogłoszeniu przetargowym podać jak najwięcej szczegółów i informacji. Dzięki temu potencjalni wykonawcy są w stanie rozważyć, czy spełniają stawiane im wymagania i czy są w ogóle w stanie zlecenie takie wykonać. Nierzadko zdarza się przecież tak, że firmy nie przystępują do przetargu na którym bardzo im zależy, bowiem nie mają odpowiedniego zaplecza do tego, by zlecenie takie zrealizować, a jak powszechnie wiadomo, grożą za to srogie kary.

O tym, która oferta zostanie finalnie wybrana, decydować mogą różne kwestie. W ogłoszeniu przetargowym powinno być jednak określone, co będzie zasadniczym kryterium wyboru zwycięskiej oferty. Praktyka pokazuje, że najczęściej jest to cena. Im więc oferenci są w stanie zaoferować niższą cenę, tym mają większą szansę na wygranie przetargu. Zdarzyć może się jednak i tak, że cena taka jest rażąco niższa od cen zaproponowanych przez inne podmioty. W takiej sytuacji, powinno budzić to wątpliwości zamawiającego, bowiem najprawdopodobniej firma oferująca tak zaniżoną ofertę, nie będzie w stanie wykonać należycie powierzonego jej zadania.

Jeśli mowa w przetargu na zakup sprzętu, czy też innych artykułów, okazać się też może, że te, które zostały zaproponowane w ofercie są bardzo niskiej jakości. Wybór takiej oferty jest więc realnym i w pełni uzasadnionym ryzykiem, że jakość uzyskanych przedmiotów – zarówno towarów, jak i usług jest bardzo niska. Logicznym jest, że zamawiającemu powinno zależeć na zweryfikowaniu takich cen i tak dzieje się najczęściej. Zwraca się on wówczas z prośbą o przedstawienie mu próbek, bądź też okazanie referencji uzyskanych od innych, wcześniejszych kontrahentów. Przy takim podejściu możliwe jest zminimalizowanie ryzyka nawiązania współpracy z nierzetelnym i nieuczciwym kontrahentem, który nie jest w stanie należycie wywiązać się ze złożonych obietnic przetargowych.

 

Autor zdjęcia: ThoroughlyReviewed